Předměty

Počítačová grafika

V rámci předmětu počítačová grafika jsou zařazeny základní tematické celky z oblasti grafiky. Žáci získají základní přehled o tvorbě rastrové a vektorové grafiky, předtiskové přípravy a kreativní práce a retuší fotografií.

Detail předmětu

Animační systémy

V rámci předmětu Animační systémy jsou zařazeny základní tematické celky z oblasti videí, zvuku, vizualizací a animací. Žáci získají základní přehled o tvorbě videí, zvuků a 3D vizualizací.

Detail předmětu

Dokumentace a Project management

Technická dokumentace v informatice osvojuje žákům dovednosti v technickém vyjadřování psanou (textovou) a grafickou formou (schémata a diagramy), projektové plánování osvojuje žákům dovednosti v plánování projektů a jejich prezentaci.

Detail předmětu

Technické vybavení

V rámci předmětu technické vybavení jsou zařazeny základní tematické zabývající se jednotlivými částmi počítače a jejich funkcí a dále periferní zařízení. Žáci získají základní přehled o druzích a funkcích procesorů, grafických, zvukových, síťových a dalších karet, základních deskách, typech datových uložišť, vstupních a výstupních zařízeních.

Detail předmětu