Úvod

Vítám Vás na stránkách.

•Rekvalifikační a vzdělávací kurzy

Nabízíme počítačové kurzy určené pro širokou veřejnost. V nabídce najdete kurzy pro začátečníky i pokročilé, kurzy na přípravu ECDL testů a další kurzy zaměřené dle Vašich požadavků.

V našich kurzech klademe důraz především na přístup ke klientovi a respektujeme potřeby každého účastníka kurzu. Počítačové kurzy jsou organizovány individuálně nebo ve skupinách klientů (8-12). Kurzy vyučujeme podle osnov.

Kurzy probíhají v počítačových učebnách. Káždý z účastníků má k dispozici počítač. Učebny jsou vybaveny projektorem, díky kterému je možné praktickou část sledovat na tabuli.


•Web design

Pro firmy i soukromé osoby navrhnu a vytvořím www stránky hodící se pro vaší firmu. Pokud Vaše firma používá vlastní firemní styl (corporate design), vytvořím samozřejmě prezentaci tak, aby zapadala do tohoto stylu. U soukromých stránek navrhnu vhodný design a strukturu prezentace.

•Dtp

Graficky zpracuji a připravím pro tisk plakáty, letáky, inzerci, pohlednice, vizitky, samolepky, pozvánky, hlavičkové papíry ...


Finanční poradenství

Aktuality

Zpracování stránek pro skupinu nadšených lidí, propagujících produkty firmy Avon
---------------------------------

Návrh a zpracování stránek pro finanční společnost
Albac
---------------------------------

Renovace stránek prodejce špičkových výrobků pro manikuru a pedikuru ze Solingenu.
Dukas
---------------------------------

Probíhají práce
na knížce Receptářování s p. Přemkem Podlahou.
---------------------------------

Návrh stránek pro firmu, zabývající se montáží zařízení pro překonávání schodišť pro pohybově postižené občany.
e-lift


Copyright © 2010 - SedComp